Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

Scientologi: kommer från latinets scio som betyder “veta” och det grekiska ordet logos vilket betyder “ordet eller den yttre formen, varigenom den inre tanken uttrycks och tillkännages”. Följaktligen betyder Scientologi att veta om vetande. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, utvecklad av L. Ron Hubbard. Det är läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv. Se kapitel 4.

Sea Org: kortform för Sea Organization (Sjöorganisationen). Se kapitel 26.

servicefaksimil: en idé om att man måste vara konsekvent i ett speciellt avseende för att överleva. Denna idé förorsakar att individen medvetet håller utvalda delar av sitt reaktiva sinne i restimulering för att förklara sina misslyckanden i livet. Exempel: en person kan behålla en gammal skada i restimulering så att familjen måste ta hand om honom.

SHSBC: förkortning för Saint Hill Special Briefing Course. Se kapitel 14.

självdeterminism: ett tillstånd där man bestämmer sina egna handlingar; förmågan att styra sig själv. Se även determinism i denna ordförklaring.

skänka varande: att tillåta någon att vara som han eller hon är. Att lyssna på vad någon har att säga och se till att man förstår, att vara artig, att avhålla sig från att kritisera i onödan, att uttrycka beundran eller affinitet, är exempel på handlingar från en person som skänker andra varande.

skenbarhet: något som ger intryck av att vara, något som verkar vara på ett visst sätt; något som ger sken av att vara men som är annorlunda än hur det ser ut. Inom Dianetik och Scientologi används ordet skenbarhet för att uttrycka något som ser ut att vara på ett visst sätt medan det i verkligheten är annorlunda. (Exempel: En person “ger ett sken av god hälsa”, under det att han faktiskt är sjuk.)

SMI: en akronym för Scientology Missions International. Se kapitel 22.

SP: förkortning för suppressiv person. Se suppressiv person i denna ordförklaring.

stabil terminal: en person som är pålitlig, ansvarsfull och som man kan lita på utför sina arbetsuppgifter skickligt.

standardminnesbank: registreringar i det analytiska sinnet av allting som har uppfattats av individen under hela hans liv, fram till närvarande tid, förutom fysisk smärta som registreras i det reaktiva sinnet. Se kapitel 4.

suppressiv person: en person som äger en rad specifika karaktärsegenskaper och attityder som gör att han undertrycker andra människor i sin närhet.Det här är personen vars beteende medvetet leder till katastrofer. Även benämnd den antisociala personligheten. Se kapitel 17.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation