Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

RD: förkortning för rundown. Se rundown i denna ordförklaring.

reaktiva sinnet: den del av sinnet som fungerar helt enligt stimulus-respons-principen, som inte står under en persons viljemässiga kontroll och som utövar tvång och har makt att styra hans medvetande, syften, tankar, kropp och handlingar. Se kapitel 4.

rehab: kortform av rehabilitering, en auditeringsåtgärd som används för att hjälpa en person att återfå en tidigare förmåga eller till ett tidigare tillstånd eller ett mer optimalt tillstånd som har miss-krediterats,förnekats eller undertryckts.

restimulering: att “väcka” ett gammalt engram, vilket inträffar när en persons befintliga omständigheter har tillräckligt mycket likheter med beståndsdelarna i det engram som gav upphov till reaktionen. När ett engram restimuleras kan en person uppleva liknande smärtor och emotioner som de som fanns i den ursprungliga händelsen.

R6EW: beteckningen på den auditeringsprocess som används på Grad VI.

RTC: förkortning för Religious Technology Center. Se kapitel 23.

rundown: en serie likartade åtgärder inom Scientologin som kulminerar i ett specifikt resultat. Exempel: Drogrundownen består av ett flertal olika auditeringsprocesser och åtgärder, som när de utförs fullständigt och i ordningsföljd resulterar i att personen blir av med de mentala och andliga effekterna av droger.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation