Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

pan-determinerad: att kunna se båda sidorna. Pan-determinism är tvärsöver determinism eller två sidor av determinism. Om en person spelade båda sidorna av ett schackparti skulle han utöva pan-determinism. Se även determinism i denna ordförklaring.

PDH: en förkortning för Pain Drug Hypnosis (smärtdroghypnos), en teknik för beteendeförändring som används inom det militära och underrättelseväsendet där smärta, droger eller hypnos eller någon kombination av dessa, ges till en person för att få honom i ett tillstånd där han undermedvetet kan ges suggestioner eller order. Dianetikauditering kan undanröja effekterna av PDH. För mer information. Se kapitel 35.

perceptik: någon form av sinnesbudskap såsom syn, ljud, lukt osv.

postulat: en slutsats, ett beslut eller en lösning som individen själv gjort för att lösa ett problem eller för att skapa ett mönster för framtiden eller utplåna ett gammalt mönster. Exempel: En person säger “jag gillar T-Fordar. Jag kommer aldrig att köra någon annan bil.” Åratal efteråt, när han inte längre är medveten om detta postulat, undrar han varför han har så mycket problem med sin Buick. Det beror på att han tidigare gav sig själv ett löfte. För att förändras måste han ändra på det postulatet.

potentiell besvärskälla: en person som på något sätt står i förbindelse med eller blir negativt påverkad av en suppressiv person. En sådan person kallas en potentiell besvärskälla eftersom han kan utgöra ett betydande problem för sig själv och andra. Se även suppressiv person i denna ordförklaring.

preclear: en person som erhåller Scientologi- eller Dianetik-auditering på sin väg mot clear; härav pre-clear. Genom auditering tar han reda på mer om sig själv och livet. Se kapitel 5.

process: en exakt serie frågor eller kommandon som ställs av en auditör, för att hjälpa en person att komma underfund med saker om sig själv och för att förbättra hans tillstånd. Se kapitel 5.

processing: ett annat ord för auditering. Seauditering i denna ordförklaring.

PTS: förkortning för potential trouble source, (potentiell besvärskälla). Se potentiell besvärskälla i denna ordförklaring.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation