Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

objektiva processer: auditeringsåtgärd som hjälper en person att titta eller att rikta sin uppmärksamhet utåt, bort från sig själv.

OCA: förkortning för Oxford Capacity Analysis, (Oxford-personlighetstestet). Se kapitel 5.

opererande thetan: ett varandetillstånd ovanför clear; den individ som är clear stiftar åter bekantskap med sina naturliga anlag. En opererande thetan är medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid. Se kapitel 13.

organiseringsplan: ett system för organisering som innehåller alla funktioner som måste utföras i en Scientologi-organisation för att man skall kunna sörja för sina församlingsmedlemmar på ett effektivt sätt. Se kapitel 20.

OSA: en akronym för Office of Special Affairs, (Kontoret för särskilda angelägenheter). Se kapitel 36.

OT: förkortning för opererande thetan. Se opererande thetan i denna ordförklaring.

overrun: att fortsätta en auditeringsprocess eller en serie processer förbi punkten för fullbordande.

overt: en skadlig handling eller en överträdelse mot en grupps moralkodex. När en person gör något som står i strid med den moral som han har samtyckt till, eller när han underlåter att göra något som han borde enligt denna moralkodex, har han begått en overt. En overt bryter mot det som var överenskommet. En overt kan vara avsiktlig eller oavsiktlig.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation