Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

mental bild: tredimensionella bilder som skapas fortlöpande av sinnet, det ena ögonblicket efter det andra och som innehåller färg, ljud och lukt och alla övriga perceptioner. De innehåller dessutom personens slutsatser eller spekulationer. Mentala bilder består av energi, har massa, existerar i rummet och följer definitiva beteenderutiner, det mest intressanta är det faktum att de uppträder när någon tänker på något. Se kapitel 4.

MEST: ett ord som är bildat av begynnelsebokstäverna i orden Matter, Energy, Space och Time (materia, energi, rum och tid), vilka utgör det fysiska universums beståndsdelar.

meter: kortform för E-meter. Se E-meter i denna ordförklaring.

missat undanhållande: ett undanhållande som någon nästan kom underfund med, som lämnar personen som har undanhållandet i ett tillstånd där han funderar på huruvida hans dolda gärningar är kända eller inte. Se också undanhållande i denna ordförklaring.

missemotion: en emotion eller känslomässig reaktion som är olämplig i en rådande situation.

motansträngning: en ansträngning från någon eller någonting mot en person i personens omgivning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation