Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

fall: en allmän term för en person som blir behandlad eller hjälpt. Termen används också för att beteckna den totala mängden upprördheter, smärta, misslyckanden etc. som finns i en preclears reaktiva sinne.

fallvinster: de förbättringar och återuppvaknanden som en person upplever genom auditering; varje fallförbättring enligt preclearn.

fallövervakare: en högt utbildad auditör som också är utbildad i teknologin för övervakning av auditering. Fallövervakaren granskar alla auditeringssessioner som har utförts av de auditörer som han har under sig. Hans uppgift är att se till att teknologin tillämpas standardmässigt för preclearns bästa. Se kapitel 14.

flytande nål: ett rytmiskt svepande av nålen över E-meterns visartavla med en långsam, jämn hastighet, fram och tillbaka, fram och tillbaka. En flytande nål kännetecknar att den laddning som finns inom det område som auditeras har frigjorts och är ett av kännetecknen för att en auditeringsprocess är fullbordad.

FSO: förkortning för Flag Service Organization. Se kapitel 21.

FSSO: förkortning för Flag Ship Service Organization. Se kapitel 21.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation