Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

handlingsfraser: fraser som existerar som en del av innehållet i engram och vilka beordrar någon typ av “handling” i sinnet.

HASI: en akronym för Hubbard Association of Scientologists International. Se kapitel 33.

hatt: slangutryck inom Scientologin som betecknar ett speciellt arbete, som härrör från det faktum att det inom många yrkeskårer tex inom järnvägen, är den typ av huvudbonad (hatt) man bär som utgör kännetecknet på vilket arbete man har. Termen hatt används också om de beskrivningar, checksheets och kursmaterial som förklarar syftena för en post i en Scientologi-organisation, samt postens know-how och arbetsuppgifter.

hattning: den utbildning en person ges för att framgångsrikt kunna utföra uppgifter eller åstadkomma produkter inom ett speciellt arbetsområde. Se även hatt i denna ordförklaring.

havingness: begreppet att man kan nå. Med havingness menar vi att äga, att inneha, kunna ge order, ta hand om föremål, energi och rum. Det finns speciella processer inom Scientologin som hjälper en preclear att höja sin havingness, och dessa har den adekvata benämningen Havingnessprocesser.

HCO: förkortning för Hubbard Communications Office. Se kapitel 20.

helspåret: tidsspårets hela tidsrymd. Se även tidsspår i denna ordförklaring.

HGC: förkortning för Hubbard Guidance Center, (Hubbard-vägledningscentret). Se kapitel 15.

Hubbard-rådgivarens outpoint-pluspoint-lista: En lista som består av saker som är ologiska (outpoints) och saker som är logiska (pluspoints) som används i auditeringsprocesser för att hjälpa en preclear att hitta och komma tillrätta med ologiskt tänkande inom det område som man inriktar sig på.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation