Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

Dataserien: en serie policybrev skrivna av L. Ron Hubbard som behandlar logik och ologiskhet, hur man gör en korrekt evaluering av information och hur man upptäcker och åtgärdar orsaken till bra och dåliga situationer inom grupper och organisationer.

determinism: förmåga att välja; förmåga att besluta; förmåga att bestämma eller avgöra vilka åtgärder man själv eller andra skall vidtaga.

Dianetik: från grekiskans dia, “genom”, och nous, “själ”. Dianetik är en metod som utvecklades av L. Ron Hubbard och den bidrar till att skänka lättnad från sådana obehag som oönskade förnimmelser och känslor, ologisk rädsla och psykosomatiska sjukdomar. Den mest exakta beskrivningen på Dianetik är vad själen gör mot kroppen genom sinnet. Se kapitel 4.

dramatisering: det att en aberrerad person exakt upprepar eller återger ett innehåll i ett engram ­ hela innehållet eller en del av det ­ i sin nuvarande omgivning. Aberrerat beteende är helt och hållet dramatisering. Exempel: En kvinna erhåller ett engram där hon blir sparkad i sidan medan hon blir tillsagd att hon är värdelös och att hon ändrar åsikt hela tiden. Vid någon tidpunkt någon gång i framtiden kan detta engram reaktiveras och kvinnan kan känna en smärta i sidan, känna sig värdelös eller få för sig att hon ändrar åsikt hela tiden. Detta skulle vara en dramatisering av engrammet.

dynamiker: livets åtta drivkrafter eller impulser. Se kapitel 4.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation