Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ORDFÖRKLARINGAR

E-meter: kortform för elektropsykometer; ett speciellt utvecklat elektroniskt instrument som hjälper auditören och preclearn att finna områden av andliga kval eller andligt lidande. E-metern är ett religiöst instrument och får bara användas av Scientologi-pastorer eller Scientologi-pastorer under utbildning. Den ställer inte diagnos och botar ingenting. Den mäter det mentala tillståndet hos en person eller förändringar i detta tillstånd och är därmed till stor hjälp för auditören då han hjälper preclearn att finna områden som behöver tas upp. Se kapitel 5.

engram: en inspelning som gjorts av det reaktiva sinnet medan en person är “medvetslös”. Ett engram är inte ett minne ­ det är en särskild typ av mental bild och är en fullständig registrering ­ in i minsta detalj ­ av varje perception som fanns i ett ögonblick av partiell eller fullständig medvetslöshet. Se kapitel 4.

enturbulering: upprördhet eller oro och störning.

Est Repair Rundown: en auditeringsåtgärd avsedd att komma till rätta med de mentala och andliga men som åsamkats genom utövandet av Est (Erhard Seminars Training). Est var en bisarr grupp som använde en destruktiv teknologi och en del personer som börjar i Scientologin visar sig ha varit i kontakt med Est. Det är nödvändigt att omintetgöra de skadliga verkningarna av Est innan de drabbade personerna kan göra tillfredsställande framsteg inom Scientologi-auditering.

exteriorisering: tillståndet att thetanen befinner sig utanför sin kropp med eller utan fullständiga perceptioner, fortfarande i stånd att kontrollera och hantera kroppen. När detta sker uppnår personen en visshet om att han är sig själv och inte sin kropp. Se kapitel 4.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation