Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

CCHR: förkortning för Citizens Commission on Human Rights. Motsvaras i Sverige av KMR, Kommittén för mänskliga rättigheter.

clear: ett högeligen önskvärt tillstånd för en individ, vilket uppnås genom auditering. Detta tillstånd kunde ej uppnås innan Dianetiken gjorde detta möjligt. En clear är en person som inte längre har sitt eget reaktiva sinne och därför inte drabbas av någon av de ofördelaktiga verkningar som det reaktiva sinnet kan orsaka. En clear har inga engram som kan restimuleras, så att hans uträkningar blir felaktiga genom att engrammen för in dolda och oriktiga data i dem. Se kapitel 13.

C/S: förkortning av engelskans Case Supervisor, fallövervakare. Används även för att beteckna ett fallövervakningsdirektiv angående vad som skall auditeras på en preclear (tex “han gavs ett nytt C/S”) eller det att fallövervakaren ger ett sådant direktiv (tex “preclearn C/S:ades för sitt nästa steg”). Se även fallövervakare i denna ordförklaring.

CSI: förkortning för Church of Scientology International (Internationella Scientologikyrkan). Se kapitel 22.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation