Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


ORDFÖRKLARINGAR

aberration: en avvikelse från rationellt förnuftigt tänkande eller beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje var avsedd att gå från A till B, så skulle den, om den vore aberrerad, gå från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt och slutligen anlända till B. I sin vetenskapliga betydelse kan det också betyda “brist på rakhet” eller att se “krokigt”. (Exempel: En man ser en häst men tror att han ser en elefant.) Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. När en person har engram, tenderar dessa att avleda vad som vore hans normala förmåga att inse vad som är sant och åstadkommer en aberrerad syn på saker och ting, vilken i sin tur får honom att reagera på ett aberrerat sätt inför dem. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, vandra från; från latinets ab, bort från + errare, vandra.

ABLE: en akronym för Association for Better Living and Education. Se kapitel 31.

affinitet: graden av gillande eller tillgivenhet, eller avsaknad därav. Det är en känsla av kärlek till eller gillande av någon eller något.

analytiska sinnet: den del av sinnet som man använder medvetet och som man är medveten om; den del av sinnet, som tänker, observerar data, kommer ihåg dessa och löser problem. Se kapitel 4.

antisocial personlighet: en person som äger en rad specifika karaktärsegenskaper och attityder som får honom att undertrycka andra i sin omgivning. Det här är personen vars beteende medvetet leder till katastrofer. Kallas också en suppressiv person. Se kapitel 17.

AO: förkortning för Advanced Organization. Se kapitel 21.

ARC: ett ord som har skapats efter begynnelsebokstäverna i de engelska orden Affinity (affinitet), Reality (verklighet) och Communication (kommunikation). Se kapitel 4.

ARC-brott: en plötslig nedgång eller ett plötsligt brott i ens affinitet, verklighet eller kommunikation med någon eller något. Upprördhet i fråga om människor eller saker (ARC-brott) inträffar på grund av en minskning eller söndring i affinitet, verklighet, kommunikation eller förståelse. Det kallas ARC-brott och inte upprördhet, därför att om man upptäcker vilken av de tre punkterna i förståelse det är som klippts av, så kan man få till stånd en snabb återhämtning av en persons sinnestillstånd.

ARC-triangel: från engelskans Affinity Reality Communication (affinitet, verklighet och kommunikation) en triangel som symboliserar det faktum att affinitet, verklighet och kommunikation fungerar tillsammans för att skapa förståelse. Inget hörn av denna triangel kan förbättras utan att de återstående två hörnen också förbättras, och inget hörn av den kan försämras utan att de återstående två hörnen också försämras. Se kapitel 4.

assessment: en auditeringsteknik som hjälper till att isolera bestämda områden eller ämnen inom vilka preclearn har laddning så att man kan inrikta sig på dessa i auditering.

auditering: Scientologi-vägledning. Ordet är taget från latinets audire, vilket betyder “att höra eller lyssna”. Auditering är en mycket unik form av personlig vägledning och hjälper en person att titta på sin tillvaro och förbättrar hans förmåga att klart se vad han är och var han är. Se kapitel 5.

auditering med listor: en teknik som används i speciella auditeringsprocedurer.

auditör: en Scientologi-pastor eller en Scientologi-pastor under utbildning. Auditör betyder “en som lyssnar” och kommer från latinets audire, vilket betyder “att höra eller lyssna”. En auditör är en person som är utbildad och kvalificerad att tillämpa auditering på andra för att hjälpa dem till förbättring. En auditör gör inget med en preclear, han arbetar tillsammans med preclearn för att hjälpa honom att övervinna sitt reaktiva sinne. Se kapitel 5.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation