Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron HubbardORDFÖRKLARINGAR

 F

ilosofin har alltid haft en benägenhet att omge sig med ett stort antal nya ord och beteckningar. Detta beror på att filosofen upptäcker företeelser i det fysiska universum, i människans sinne eller inom humaniora vilka aldrig tidigare har upptäckts eller observerats såsom de verkligen är. Var och en av dessa företeelser kräver att ett nytt ord används för att beskriva dem. I själva verket är det förmodligen denna följd av upptäckter, vilka kräver nya beteckningar, som utgör själva grogrunden för språkutvecklingen. Språk är uppenbarligen resultatet av obesjungna observatörer, som populariserade ord när de skulle beskriva det de hade upptäckt.

Det system som tillämpades vid benämningen av företeelser eller observationer inom Dianetik och Scientologi var ursprungligen att verb gjordes till substantiv eller vice versa. Bruket att skapa en ny nomenklatur hölls faktiskt till ett minimum. Det visade sig emellertid att då etablerade filosofiska termer användes förmedlade de en helt annorlunda tanke. Exaktheten inom Dianetiken och Scientologin krävde mer exakta definitioner. Detta uppnåddes genom en speciell benämning med hänsyn till minsta möjliga sammanblandning med redan förmodade eller kända företeelser. Trots detta är Dianetikens och Scientologins nomenklatur inte stor.

I den forskning som ledde till Dianetik och Scientologi upptäcktes många nya företeelser, vilket för första gången resulterade i en användbar och förutsägbar teknologi om anden. Att detta innebar att ett mindre antal nya ord med nya betydelser behövde introduceras är ett lågt pris vi har fått betala.

Dessa ordförklaringar innehåller de Dianetik- och Scientologi-termer som förekommer i Vad är Scientologi?

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation