Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

27 Det finns varande, men människan tror att det bara finns vardande.

28 Lösningen på varje härmed uppställt problem är: att upprätta synpunkter och dimensionspunkter, att förbättra tillstånd och samförhållande bland dimensionspunkter och därmed bland synpunkter, och att råda bot på överflöd eller knapphet hos alla ting, både angenäma och fula, genom att rehabilitera synpunktens förmåga att efter eget bestämmande anta synpunkter (punkter att se ifrån) och skapa och tillintetgöra, försumma, starta, förändra och stoppa dimensionspunkter, av vilket slag de vara må. Visshet i alla de tre universa måste återvinnas, ty visshet, inte data, är kunskap.

29 Enligt synpunktens åsikt är vilket varande eller ting som helst bättre än inget ting, vilken effekt som helst bättre än ingen effekt, vilket universum som helst bättre än inget universum, vilken partikel som helst bättre än ingen partikel – men partikeln beundran är bäst av dem alla.

30 Om vad som ligger ovan detta kan vi enbart spekulera. Och därunder finner vi spelandet av spelet. De ting som nedtecknats här kan människan dock uppleva och veta. Kanske en del önskar undervisa dessa ting, kanske en del önskar använda dem för att bistå nödställda och kanske en del vill använda dem för att göra individer och organisationer mer dugliga och på så vis ge jorden en kultur vi kan vara stolta över.

Till mänskligheten från L. Ron Hubbard, som en ödmjuk gåva, den 23 april 1953

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation