Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Prelogikerna

L. Ron Hubbard analyserade livet med avseende på hur det förhåller sig till materia, energi, rum och tid. Han tillbringade många år med att utforska livets beskaffenhet och människans andliga natur. Denna forskning ledde fram till hans utveckling av Prelogikerna (grundsatserna som föregår logik), vilka publicerades i slutet av 1951. Prelogikerna ligger till grund för alla yttringar av tänkande och alla svårigheter i samband därmed.

Kunskap utgör en pyramid, och har i egenskap därav en gemensam nämnare som är belägen vid pyramidens topp. Alla andra data därunder kan bedömas med hjälp av denna gemensamma nämnare, vilken kan kallas för ett Q. Den är gemensam för varje annat datum i denna datafyllda pyramid.

Q-na utgör den högsta nivån, från vilken alla andra saker härleds. Beteckningen Q kom från quod i Q.E.D. (quod erat demonstrandum, dvs “vilket skulle bevisas”, en förkortning som i synnerhet används i matematiska bevis). Egentligen kan man definiera Q så här: Det är den nivå som vi nu tittar ut ifrån – den gemensamma nämnaren för all erfarenhet som vi nu kan betrakta. Detta är den nivå som fungerar som en gemensam nämnare för all denna erfarenhet, och det är den högsta nivån som vi verkar ifrån. Dessa data står alltså bakom allt annat som vi gör.

Q betyder helt enkelt: det MEST gemensamma datumet, som sammanfattar alla andra data.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation