Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 37 När en primär konsideration ändras men fortfarande existerar, uppnås fortbestånd för den förändrande konsiderationen.

Allt fortbestånd är beroende av den grundläggande sanningen, men fortbeståndet gäller den förändrande konsiderationen, ty den grundläggande sanningen vare sig äger eller saknar fortbestånd.

Axiom 38 1. Dumhet är ovetskap om konsideration.

2. Mekanisk definition: Dumhet är ovetskap om tid, plats, form och händelse.

1. Sanning är den exakta konsiderationen.

2. Sanning är den exakta tiden, platsen, formen och händelsen.

Vi ser alltså att icke-upptäckande av sanningen åstadkommer dumhet.

Vi ser alltså att upptäckande av sanningen åstadkommer en as-isness, något som har bevisats genom faktiska experiment.

Vi ser alltså att en yttersta sanning inte har någon tid, plats, form eller händelse. Därmed ser vi alltså att vi endast kan uppnå ett fortbestånd när vi döljer en sanning.

Att ljuga är att förändra tid, plats, händelse eller form.

Att ljuga blir till alter-isness, blir till dumhet.

(Svartheten hos fall är en anhopning av fallets egna lögner eller någon annans lögner.)

Allt som består måste undvika as-isness. Allting måste sålunda, för att kunna bestå, innehålla en lögn.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation