Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 39 Livet uppställer problem, att lösas av livet självt.

Axiom 40 Varje problem måste, för att vara ett problem, innehålla en lögn. Om det vore sanningen, skulle det upplösas.

Ett “olösligt problem” har störst fortbestånd. Det innehåller också det största antalet förändrade fakta. För att skapa ett problem, måste man införa alter-isness.

Axiom 41 Det vari alter-isness införs, blir till ett problem.

Axiom 42 Materia, energi, rum och tid består, emedan det är ett problem.

Det är ett problem på grund av att det innehåller alter-isness.

Axiom 43 Tid är den främsta källan till osanning.

Tid är ett uttryck för det osanna i på varandra följande konsiderationer.

Axiom 44 THETA, statiken, har inget läge i materia, energi, rum eller tid, men är i stånd till konsiderationer.

Axiom 45 THETA kan anse sig vara placerad – varvid den blir placerad. Den blir då också, i samma grad som detta sker, till ett problem.

Axiom 46 THETA kan genom sina konsiderationer bli till ett problem, men blir då till MEST.

Mest är den form av THETA som utgör ett problem.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation