Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 17 Efter att ha postulerat as-isness, utövar statiken alter-isness och uppnår därigenom skenet isness, och erhåller sålunda verklighet.

Axiom 18 När statiken utövar not-isness, åstadkommer den ett fortbestånd av icke önskvärda existenser och åstadkommer på så vis overklighet, vilken omfattar glömska, medvetslöshet och andra icke önskvärda tillstånd.

Axiom 19 Att få statiken att betrakta vilket som helst tillstånd som det är minskar värdet av detta tillstånd.

Axiom 20 Att få statiken att skapa ett perfekt duplikat av vilken som helst existens eller del därav får denna att försvinna.

Ett perfekt duplikat är en ytterligare skapelse av föremålet, dess energi och rum, i dess eget rum, i dess egen tid och med användning av dess egen energi. Detta bryter mot villkoret att två föremål inte får uppta samma rum och får föremålet att försvinna.

Axiom 21 Förståelse består av affinitet, verklighet och kommunikation.

Axiom 22 Bruk av not-isness minskar förståelse.

Axiom 23 Statiken är i stånd till totalt vetande. Totalt vetande består av total ARC.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation