Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 24 Total ARC skulle få alla mekaniska tillstånd i tillvaron att försvinna.

Axiom 25 Affinitet är en skala över attityder som fjärmar sig från statikens samexistens, via inskjutanden av avstånd och energi, för att skapa identitet, ned till omedelbar närhet, men mysterium.

Genom bruket av isness (varande) och not-isness (vägran att vara) fortskrider individueringen, från vetandet vid fullkomlig identifiering ned genom införandet av mer och mer avstånd och mindre och mindre duplicering, genom tillstånden tittande, emotionering, ansträngning, tänkande, symbolisering, ätande, sexualisering och så vidare till icke-vetande (mysterium). Innan punkten mysterium nås är en del kommunikation möjlig, men till och med vid mysterium fortsätter försök till kommunikation. Detta innebär för en individ ett gradvis fjärmande från tron att det är möjligt att anta fullkomlig affinitet, ned till övertygelsen att allting är ett fullständigt mysterium. Varje individ befinner sig någonstans på denna veta-till-mysterium-skala. Den ursprungliga “Tabellen för bedömning av människan” utgjorde emotionsdelen av denna skala.

Axiom 26 Verklighet är det överenskomna sken som kallas tillvaro.

Axiom 27 En faktiskhet kan existera för en enskild individ, men när andra håller med om den, kan den sägas vara en verklighet.

Verklighetens natur står att finna i isness, som utgörs av as-isness och alter-isness. En isness är en skenbarhet, inte en faktiskhet. En faktiskhet är en as-isness som har ändrats för att åstadkomma ett fortbestånd.

Overklighet infinner sig genom bruk av not-isness och är den skenbarhet som uppstår till följd därav.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation