Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 11 De konsiderationer som resulterar i existenstillstånd är fyra till antalet:

a. As-isness är tillståndet av direkt skapande utan fortbestånd, och är det existenstillstånd som existerar i skapelseögonblicket och förstörelseögonblicket och skiljer sig från andra konsiderationer såtillvida att det inte inbegriper överlevnad.

b. Alter-isness är den konsideration som för in förändring och därmed tid och fortbestånd i en as-isness, för att få den att fortbestå.

c. Isness är det tillvarons sken, som fåtts till stånd genom kontinuerlig förändring av en as-isness. När en överenskommelse därom nås, kallas det verklighet.

d. Not-isness är strävan att få bukt med isness genom att reducera dess tillstånd med kraft. Den är en skenbarhet och kan inte helt övervinna en isness.

Axiom 12 Det första villkoret för varje universum är att två rum, energier eller föremål inte får uppta samma rum. När detta villkor bryts mot (ett perfekt duplikat), blir skenet av varje universum eller varje del därav till intet.

Axiom 13 Det fysiska universums handlingscykel är skapa, överleva (det vill säga bestå), förstöra.

Axiom 14 Överlevnad åstadkommes genom alter-isness och not-isness, varigenom det fortbestånd som kallas tid erhålles.

Axiom 15 Skapande åstadkommes genom postulerande av en as-isness.

Axiom 16 Fullständig förstörelse åstadkommes genom postulerande av en as-isness av vilken som helst existens och dess delar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation