Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 188 Något absolut gott och absolut ont existerar inte i MEST-universum.

Axiom 189 Det som är gott för en organism kan definieras som det som främjar den organismens överlevnad.

FÖLJDSATS: Ont kan definieras som det som hämmar organismen eller för in plus- eller minusrandomitet i den, vilket strider mot organismens överlevnadsmotiv.

Axiom 190 Lycka består i handlingen att bringa samordning i plus- eller minusrandomitet som hittills gjort motstånd. Varken handlingen eller handlingsförloppet att uppnå överlevnad eller fullföljandet av själva denna handling leder till lycka.

Axiom 191 Uppbyggnad är en samordning av data.

FÖLJDSATS: Förstörelse är en plus- eller minusrandomitet av data.

Ansträngningen att bygga upp är samordning i riktning mot överlevnad för den samordnande organismen.

Förstörelse är ansträngningen att föra in randomitet i ett område.

Axiom 192 Optimalt överlevnadsbeteende består i ansträngning i den maximala överlevnadens intresse för allting som berörs på dynamikerna.

Axiom 193 Den optimala överlevnadslösningen för varje problem skulle bestå av högsta uppnåeliga överlevnad för varje berörd dynamik.

Axiom 194 Varje organisms värde utgörs av dess värde för dess egen THETAs överlevnad på varje dynamik.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation