Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 179 Uttömmandet av självdeterminerad ansträngning ur ett förflutet område med plus- eller minusrandomitet tillintetgör detta områdes effektivitet.

Axiom 180 Smärta är en randomitet som åstadkoms genom plötsliga eller starka motansträngningar.

Axiom 181 Smärta lagras som plus- eller minusrandomitet.

Axiom 182 Smärta kan, såsom ett område med plus- eller minusrandomitet, åter tvinga sig på organismen.

Axiom 183 Förfluten smärta förlorar sin verkan på organismen när man vänder sig till och ordnar upp randomiteten i dess område.

Axiom 184 Ju tidigare ett område med plus- eller minusrandomitet ligger, desto större självframbringad ansträngning fanns det för att stöta bort det.

Axiom 185 Senare områden med plus- eller minusrandomitet kan inte med lätthet ordnas upp på nytt, inte förrän tidigare områden ordnas upp på nytt.

Axiom 186 Områden med plus- eller minusrandomitet tilltar i aktivitet när perceptioner av likheter förs in i dem.

Axiom 187 Förflutna områden med plus- eller minusrandomitet kan reduceras och ordnas upp genom att de tas under behandling i närvarande tid.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation