Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 167 Allteftersom en organisms behov tillgodoses, stiger den högre och högre i sina ansträngningar (strävanden) på dynamikerna.

En organism som uppnår ARC med sig själv är bättre i stånd att uppnå ARC med sexualitet i framtiden; när den har uppnått detta, kan den uppnå ARC med grupper; när den har uppnått detta, kan den uppnå ARC med mänskligheten osv.

Axiom 168 Affinitet, verklighet och kommunikation existerar tillsammans i ett oupplösligt förhållande.

Det samexisterande förhållandet mellan affinitet, verklighet och kommunikation är sådant, att ingen av trenne kan ökas utan att de andra två också ökas, och ingen av dem kan minskas utan att de andra två också minskas.

Axiom 169 Varje estetisk produkt är ett symboliskt faksimil eller en kombination av faksimil av THETAuniversa eller fysiska universa i varierande randomiteter och randomitetsvolymer, med ett växelspel av toner.

Axiom 170 En estetisk produkt är en tolkning av universa genom en individs eller grupps sinne.

Axiom 171 Inbillning är fantasins postulerande av tilldragelser i områden av plus- eller minusrandomitet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation