Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 147 En organisms sinne använder sig effektivt av motansträngningar endast så länge som den befintliga plus- eller minusrandomiteten inte räcker till för att dölja skiljaktigheten mellan de skapade faksimilierna.

Axiom 148 Livsenergin lär sig enbart fysiska lagar genom påverkan från det fysiska universum, när detta åstadkommer randomitet, och genom att dra sig undan denna påverkan.

Axiom 149 För att livet skall kunna överleva, måste kraftvektorer samordnas i riktning mot överlevnad och kraftvektorer som går i riktning mot att duka under tillintetgöras.

FÖLJDSATS: För att livet skall kunna duka under, måste kraftvektorer samordnas i riktning mot att duka under och kraftvektorer som går i riktning mot överlevnad tillintetgöras.

Axiom 150 Varje randomitetsområde samlar på sig liknande situationer, vilka inte innehåller verkliga ansträngningar utan bara perceptioner.

Axiom 151 Huruvida en organism har som mål att överleva eller att duka under beror på den av organismen reaktiverade (inte kvarblivande) mängden plus- eller minusrandomitet.

Axiom 152 Överlevnad uppnås endast genom rörelse.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation