Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 125 Alltför stor motansträngning mot en livsorganisms ansträngning ger upphov till medvetslöshet.

FÖLJDSATS: Medvetslöshet medför att en organisms ledningscentral undertrycks genom motansträngning.

DEFINITION: Organismens ledningscentral kan definieras som kontaktpunkten mellan THETA och det fysiska universum; det är den central som är medveten om att vara medveten och som har ledningen av och ansvaret för organismen på alla dess dynamiker.

Axiom 126 Perceptioner tas alltid emot i en organisms ledningscentral, vare sig ledningscentralen har kontrollen över organismen vid tillfället i fråga eller ej.

Detta är en förklaring till varför valenser antas.

Axiom 127 Alla perceptioner som når organismens sinneskanaler registreras och lagras som THETAfaksimil.

DEFINITION: Varseblivning är processen att registrera data från det fysiska universum och lagra dem som ett THETAfaksimil.

DEFINITION: Återkallande är processen att återvinna perceptioner.

Axiom 128 Varje organism kan återkalla allt vad den har varseblivit.

Axiom 129 En organism som rubbas ur sitt läge genom plus- eller minusrandomitet är därefter avlägsnad från centrum för registrering av varseblivning.

Ökad avlägsenhet leder till att perceptioner blockeras. Man kan varsebli saker och ting i närvarande tid, varefter – eftersom de registreras efter att ha passerat medvetandeenhetens THETA-varseblivning – de registreras men inte kan återkallas.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation