Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 88 Ett område med kraftig plus- eller minusrandomitet kan blockera data om vilket som helst av ämnena i denna plus- eller minusrandomitet, vilken ägt rum vid en tidigare tidpunkt. (Anmärkning: Avstängningsmekanismer för tidigare liv, perceptiker, bestämda händelser osv.)

Axiom 89 Restimulering av plusrandomitet, minusrandomitet eller optimal randomitet kan hos organismen åstadkomma ökad plusrandomitet, minusrandomitet respektive optimal randomitet.

Axiom 90 Ett randomitetsområde kan bli tillräckligt omfattande för att te sig som smärta för organismen, beroende på vilka mål organismen har.

Axiom 91 Förfluten randomitet kan tvinga sig på den nuvarande organismen i form av THETAfaksimil.

Axiom 92 Ett engram är ett område med kraftig plus- eller minusrandomitet, som är tillräckligt omfattande för att framkalla medvetslöshet.

Axiom 93 Medvetslöshet är ett övermått av randomitet, påtvingad av en motansträngning som äger tillräcklig kraft för att fördunkla organismens medvetande och direkta verksamhet via sinnets ledningscentral.

Axiom 94 Varje motansträngning som rubbar organismens herravälde över sig själv eller sin omgivning får till stånd plus- eller minusrandomitet, eller är, om den är tillräckligt stor, ett engram.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation