Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 55 Överlevnadsansträngning för en organism inkluderar denna organisms dynamiska drivkraft mot överlevnad för egen del, för sin fortplantning, sin grupp, sin underart, sin art, alla livsorganismer, det materiella universum, livsstatiken och möjligtvis ett Högsta väsende. (Anmärkning: Lista över dynamikerna.)

Axiom 56 Cykeln för en organism, en grupp av organismer eller en art är begynnelse, tillväxt, förnyat skapande, förfall och död.

Axiom 57 En organisms strävan är inriktad på kontroll över omgivningen, för alla dynamiker.

Axiom 58 Kontroll över en omgivning uppnås genom att man understödjer överlevnadsfrämjande faktorer på någon dynamik, vilken som helst.

Axiom 59 En högre organism, av vilken typ som helst, fås till stånd genom att virus och celler utvecklas till former, som kan utöva ansträngningar som lämpar sig bättre för att behärska eller leva i en viss miljö.

Axiom 60 Hur tjänlig en organism är beror på dess förmåga att behärska omgivningen eller att ge stöd åt organismer som behärskar omgivningen.

Axiom 61 En organism förkastas av THETA i den mån den inte uppnår sina mål.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation