Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 62 Högre organismer kan bara existera i den mån de får stöd av de lägre organismerna.

Axiom 63 Hur tjänlig en organism är beror på hur samordnade dess ansträngningar att överleva är.

Axiom 64 Sinnet varseblir och lagrar alla data från omgivningen; det inordnar eller misslyckas med att inordna dem tidsmässigt, efter när de varseblevs.

DEFINITION: En slutsats är THETA-faksimilet av en grupp kombinerade data.

DEFINITION: Ett datum är ett THETAfaksimil av fysisk handling.

Axiom 65 Tankeprocessen består i att varsebli nuet och jämföra det med perceptioner och slutsatser i det förflutna, för att styra handlingar i en omedelbar eller avlägsen framtid.

FÖLJDSATS: Tanken försöker varsebli det förflutnas och nuets verkligheter, för att förutsäga eller postulera framtida verkligheter.

Axiom 66 Den process varmed livet genomför sin erövring av det materiella universum består i omvandling av materiens och energins potentiella ansträngning, i rummet och genom tiden, för att därmed åstadkomma ytterligare omvandling av materia och energi, i rummet och genom tiden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation