Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Axiom 9 En grundläggande verksamhet som THETA ägnar sig åt i sin strävan att överleva är att bringa ordning i det fysiska universums kaos.

Axiom 10 THETA bringar ordning i kaos genom att erövra allt i MEST som kan tänkas gynna överlevnad och genom att förstöra allt i MEST som kan tänkas motverka överlevnad, åtminstone genom att använda livsorganismer.

SYMBOL: Den symbol som hädanefter används för det fysiskauniversum är MEST, från begynnelsebokstäverna i orden materia, energi, rum (eng. Space) och tid, eller den grekiska bokstaven fi.

Axiom 11 En livsorganism består av materia och energi i rum och tid, vari THETA har ingjutit liv.

SYMBOL: En levande organism eller levande organismer betecknas hädanefter med den grekiska bokstaven LAMBDA.

Axiom 12 Mest-delen av organismen följer naturvetenskapernas lagar. All LAMBDA ägnar sig åt rörelse.

Axiom 13 THETA verkar genom LAMBDA och omvandlar krafterna i det fysiska universum till krafter att erövra det fysiska universum med.

Axiom 14 THETA som verkar på rörelse i det fysiska universum måste vidmakthålla en harmonisk grad av rörelse.

LAMBDAS gränser är snäva, både i fråga om värmerörelse och mekanisk rörelse.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation