Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Logik 24 Lösandet av de filosofiska, naturvetenskapliga och på människan inriktade lärorna (tex ekonomi, politik, sociologi, medicin, kriminologi osv) beror i första hand på lösandet av de problem som rör människans sinne.

Anmärkning: Det första steg som måste tas för att lösa människans allmänna aktiviteter kan anses vara att lösa de aktiviteter som sinnet självt hänger sig åt. Följaktligen sträcker sig logikerna så här långt och fortsätter sedan som axiom om människans sinne – axiom som har bestyrkts som relativa sanningar genom många nyligen upptäckta fenomen. De axiom som följer, efter Logik 24, är inte mindre tillämpliga på de olika vetenskaperna än de är på avaberrering av eller förbättring av sinnets arbetssätt. Tro inte att de följande axiomen uteslutande är avsedda att bygga upp något så begränsat som en terapi, vilken bara är en biprodukt av arbetet med att lösa mänsklig aberration och sådana saker som psykosomatiska sjukdomar. Dessa axiom kan förvisso få till stånd en sådan lösning – vilket har påvisats – men en så snäv tillämpning skulle tyda på ett mycket snävt synfält.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation