Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Logik 9 Ett datum är värdefullt i den mån det har bedömts.

Logik 10 Den mängd samordning (förhållande) som ett datum förmedlar till andra data bestämmer dess värde.

Logik 11 Värdet av ett datum eller ett område av data kan fastställas genom den grad i vilken det bistår överlevnad eller hindrar överlevnad.

Logik 12 Värdet av ett datum eller ett område av data modifieras av iakttagarens synpunkt.

Logik 13 Man löser problem genom att dela upp dem i områden av liknande storleksordning och i områden med liknande data, genom att jämföra dem med redan kända eller delvis kända data och genom att lösa varje område. Data varom kunskap inte omedelbart kan nås går att lösa genom att man inriktar sig på vad som är känt och använder denna lösning för att lösa återstoden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation