Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Logik 19 Ett postulats praktiska användbarhet bestäms av: den grad i vilken det förklarar existerande, redan kända fenomen, den grad i vilken det förutsäger nya fenomen som kommer att befinnas existera när de sökes efter, och den grad i vilken man inte behöver få till stånd nya fenomen, som faktiskt inte existerar, för att förklara detta postulat.

Logik 20 En vetenskap kan betraktas som en stor samling samordnade data, som används på liknande sätt och som har deducerats eller inducerats från grundläggande postulat.

Logik 21 Matematik består av metoder för postulerande eller lösande av verkliga eller abstrakta data i vilket universum som helst och av metoder för integrering av postulat och lösningar genom data uttryckta i symbolform.

Logik 22 Människans sinne* är en iakttagare, postulerare och skapare av samt lagringsplats för kunskap.

*Människans sinne omfattar (och definieras som): medvetandeenheten hos den levande organismen, iakttagaren, databeräknaren, anden, minnesupplagringen, livskraften och den individuella drivfjädern hos den levande organismen. Begreppet används i betydelsen: något som är skilt från hjärnan, vars motivation kan anses härröra från sinnet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation