Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIKENS OCH SCIENTOLOGINS AXIOM

Logik 4 Ett datum är en symbol för materia, energi, rum eller tid, eller någon kombination därav, i vilket universum som helst; eller själva materian, energin, rummet eller tiden, eller någon kombination därav, i vilket universum som helst.

Logik 5 För att kunna samordna, formulera och fatta beslut om antaganden, observationer, problem och lösningar och för att kunna kommunicera dessa, är det nödvändigt att definiera termer.

DEFINITION: Beskrivande definition: en definition som klassificerar med hjälp av utmärkande egenskaper, genom att beskriva befintliga tillstånd av varande.

DEFINITION: Särskiljande definition: en definition som jämför olikheter med befintliga tillstånd av varande eller icke-varande.

DEFINITION: Associativ definition: en definition som jämför likheter med befintliga tillstånd av varande eller icke-varande.

DEFINITION: Handlingsdefinition: en definition som beskriver orsaken till existens, icke-existens, handling, icke-handling, syfte eller avsaknad av syfte, samt den potentiella förändringen i varandetillstånd hos dessa ting till följd av orsaken.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation