Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


9
Han måste inom sig själv se gruppens grundläggande syfte, och måste ta emot och utvärdera de data med vars hjälp han formar sina lösningar, med ägnande av största möjliga uppmärksamhet åt sanningshalten hos informationen.

10
Hans strävan och motto måste vara att tjäna gruppen.

11
Han måste tillåta sig att bli väl betjänad med avseende på sina individuella behov, iaktta ett visst mått av sparsamhet när det gäller sina egna ansträngningar och unna sig en viss komfort, i syfte att hålla sin grundläggande motivation på en hög nivå.

12
Han bör av sina underordnade kräva att de i sina egna ledningssfärer förmedlar helheten av hans verkliga känslor samt skälen till hans beslut, så klart som möjligt, och att förtydliganden och tolkningar därav enbart skall göras i avsikt att uppnå bättre förståelse hos de individer som dessa underordnade förestår.

13
Han får aldrig tillåta sig att förvränga eller dölja någon del av det ideal och den etik som gruppen följer, och får heller inte låta detta ideal och denna etik bli till något gammalt, omodernt och oanvändbart. Han får aldrig låta underordnade förvränga eller censurera hans planering. Han får aldrig låta enskilda gruppmedlemmars ideal och etik försämras och skall, med förnuftets hjälp, alltid bryta en sådan försämring.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation