Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR

För att vara effektiv och framgångsrik måste en ledare:

1
Så fullständigt som möjligt förstå målen för och syftena hos den grupp han leder. Han måste kunna se målet och, i uppnåendet därav, eftersträva idealtillståndet, så som en målskapare föreställt sig det. Han måste kunna tolerera och förbättra de praktiska resultat och framsteg som hans grupp och dess medlemmar har möjlighet att uppnå. Han måste alltid eftersträva en minskning av den ständiga klyftan mellan det ideala och det praktiska.

2
Han måste inse att en primär uppgift är att han ger sina underordnade och gruppen som sådan en fullständig och ärlig tolkning av gruppens ideal och etik samt dess mål och syften. Mot dessa mål måste han, kreativt och övertalande, leda sina underordnade, gruppen som sådan och individerna däri.

3
Han måste i sin ledningsverksamhet omfatta hela organisationen och enbart handla för hela organisationen och aldrig bilda eller favorisera klickar. Hans bedömning av individer i gruppen bör endast grunda sig på deras värde för hela gruppen.

4
Han får aldrig tveka när det gäller att offra individer för gruppens bästa, i samband med såväl planering som verkställande samt då han skipar rättvisa.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation