Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


1
En framgångsrik deltagare i en grupp är en deltagare som i sina handlingar kommer mycket nära det ideal, den etik och det grundläggande syfte som gäller för gruppen som helhet.

2
Individens ansvar för gruppen som helhet bör inte vara mindre än gruppens ansvar för individen.

3
Gruppmedlemmen har som en del av sitt ansvar att hela gruppen fungerar friktionsfritt.

4
En gruppmedlem måste begagna sig av och yrka på sina rättigheter och privilegier som gruppmedlem, samt yrka på gruppens rättigheter och privilegier som en grupp. Oavsett vilka skäl som anges eller vilka argument om förhöjd effektivitet som presenteras, får han inte låta dessa rättigheter inskränkas, på något sätt eller i någon grad.

5
En medlem i en sann grupp måste begagna sig av och yrka på sin rätt att bidra till gruppen. Han måste också yrka på gruppens rätt att bidra till honom. Han bör inse att en myriad av gruppmisslyckanden blir följden när något av dessa bidrag förvägras som en rättighet. (En välfärdsstat är en stat i vilken medlemmen inte tillåts bidra till staten – men måste acceptera bidrag från denna.)

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation