Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


15
En gruppmedlem måste inse att han personligen förestår någon del av gruppen och/eller arbetsuppgifterna däri och att han själv måste ha rätt att leda inom den sfär som han bär ansvaret för, och att han likaså måste äga de kunskaper som krävs för att kunna göra detta.

16
Gruppmedlemmen bör inte tillåta att regler antas, som begränsar eller förbjuder alla gruppmedlemmars aktiviteter på grund av ett fåtal gruppmedlemmars försumlighet.

17
Gruppmedlemmen bör yrka på flexibelplanering och ett osvikligt verkställande av planer.

18
Optimal tjänsteutövning från varje gruppmedlems sida bör av gruppmedlemmen uppfattas som den bästa garantin för hans egen och gruppens överlevnad. Det ligger i varje gruppmedlems intresse att se till att optimal tjänsteutövning uppnås av varje annan gruppmedlem, vare sig ett sådant överinseende är befogat på grund av överordnad ställning eller snarlikhet mellan olika verksamhetsområden eller ej.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation