Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


6
Störning av gruppens angelägenheter, genom plötsliga och av omständigheterna omotiverade planändringar, genom sammanbrott hos allmänt accepterade kanaler, eller genom att ändamålsenliga aktiviteter i en grupp upphör – sådana saker får inte tillåtas av och måste förhindras av en gruppmedlem. Han bör akta sig för att uppröra eller oroa en ledare och därmed sänka ARC-n.

7
Försummelser i samband med planering eller när det gäller att följa eller arbeta mot gruppens mål måste korrigeras av gruppmedlemmen, åt gruppen, antingen genom att han kallar ärendet till behandling i konferens eller korrigerar missförhållandet på eget initiativ.

8
En gruppmedlem måste inrätta sina initiativ efter de mål och det grundsyfte som gäller för gruppen som helhet, och måste även samordna sina initiativ med andra enskilda medlemmar, genom att klart tillkännage sina förehavanden och avsikter, så att alla konflikter kan bringas i dagen i förväg.

9
En gruppmedlem måste yrka på sin rätt att ta initiativ.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation