Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


12
Kursledaren skall alltid vara fullkomligt villig och kapabel att göra allt vad han säger åt sina studerande att göra.

13
Kursledaren får inte inlåta sig i känslomässiga förhållanden med studerande av någotdera könet, medan de utbildas under honom eller henne.

14
När en kursledare gör ett misstag, skall han informera den studerande om att han har gjort ett och genast rätta till det. Detta datum gäller alla faser av utbildning, demonstrationer, föredrag, auditering o s v. Han skall aldrig dölja det faktum att han begick misstaget.

15
Kursledaren skall aldrig försumma att berömma sina studerande när de förtjänar det.

16
Kursledaren skall i viss mån vara pandeterminerad i fråga om förhållandet kursledare/studerande.

17
När en kursledare i demonstrationssyfte eller för andra utbildningsändamål låter sig kontrolleras, beordras eller på något annat sätt hanteras av en studerande, skall han alltid bringa denne tillbaka under sin kontroll.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation