Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


1
Kursledaren får aldrig försumma ett tillfälle att hänvisa en studerande till den faktiska källan till Scientologi-data.

2
Kursledaren skall invalidera en studerandes misstag hänsynslöst och använda god ARC då han gör det.

3
Kursledaren skall alltid upprätthålla god ARC med sina studerande, när de ägnar sig åt sina utbildningsaktiviteter.

4
Kursledaren måste alltid ha stor tolerans för dumhet hos sina studerande och måste vara villig att upprepa varje icke-förstått datum så många gånger som behövs, för att den studerande skall förstå datumet och uppnå verklighet rörande det.

5
Kursledaren har inget “fall” i sitt förhållande till de studerande, och han diskuterar och pratar heller inte om sina personliga problem med de studerande.

6
Kursledaren skall alltid vara en källa till god kontroll och vägledning för sina studerande.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation