Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR

Som scientolog förbinder jag mig att följa Scientologins kodex för allas väl.

1
Att hålla scientologer, allmänheten och pressen korrekt informerade om Scientologin, samhället och den psykiska hälsovårdens område.

2
Att efter bästa förmåga och kännedom använda Scientologin för att hjälpa min familj, mina vänner, de grupper jag tillhör och världen i stort.

3
Att vägra acceptera för auditering – och vägra ta emot pengar från – varje preclear eller grupp som jag inte ärligt känner att jag kan hjälpa.

4
Att fördöma och göra allt jag förmår för att göra slut på alla kränkningar av livet och mänskligheten.

5
Att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom psykisk hälsovård.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation