Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


24
Jag lovar att se till att varje avgift som mottagits för auditering återbetalas – i enlighet med bestämmelserna från Claims Verification Board (Kravverifieringsnämnden) – om preclearn är missbelåten och begär återbetalning inom tre månader efter auditeringen; på det enda villkoret att han inte får erhålla auditering eller utbildning på nytt.

25
Jag lovar att inte framhålla Dianetiken eller Scientologin enbart som ett sätt att bota sjukdomar eller behandla sinnessjuka, väl vetande att avsikten med dessa ämnen var att åstadkomma andlig förbättring.

26
Jag lovar att till fullo samarbeta med auktoriserade Dianetik- och Scientologi-organisationer när det gäller att slå vakt om dessa ämnens etiska bruk och utövning.

27
Jag lovar att vägra tillåta att någon person görs illa fysiskt, skadas våldsamt, opereras eller dödas i namn av “mentalvård”.

28
Jag lovar att inte tillåta sexuella friheter eller övergrepp mot patienter.

29
Jag lovar att vägra släppa in någon sinnessjuk person i utövarnas led.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation