Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR


16
Jag lovar att upprätthålla kommunikationen med preclearn samt att inte avbryta hans kommunikation eller låta honom “overrunna” i sessionen.

17
Jag lovar att i en session inte skjuta in kommentarer, uttryck eller enturbulerande moment, som avleder en preclear från hans fall.

18
Jag lovar att fortsätta ge preclearn processen eller auditeringskommandot, när så behövs, i sessionen.

19
Jag lovar att inte låta en preclear utföra ett missförstått kommando.

20
Jag lovar att i en session inte förklara, rättfärdiga eller urskulda mig för något auditörsmisstag, vare sig det är verkligt eller inbillat.

21
Jag lovar att endast bedöma en preclears aktuella falltillstånd med hjälp av standardmässiga fallövervakningsdata och att inte avvika på grund av någon inbillad olikhet hos fallet.

22
Jag lovar att aldrig utnyttja de hemligheter som en preclear yppar i en session till bestraffning eller för personlig vinning.

23
Jag lovar att aldrig förfalska arbetsblad från sessioner.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation