Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 40


SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE

V

arje religion har vissa trosartiklar och kodexar, som dess anhängare gemensamt ansluter sig till.

I dessa anges deras strävanden, plikter, sedvänjor och övertygelser. Dessutom samordnar de anhängarnas mål och syften och befäster grundsatserna hos religionen i fråga.

L. Ron Hubbard författade Scientologins trosartiklar och kodexar på 1950-talet, under religionens första, inledande år. De fastslår riktlinjerna för handlande och expansion och tjänar samma syfte än idag.

Bland dessa finns kodexar för auditörer, kursledare och administrativa ledare, samt andra kodexar som alla scientologer efter-strävar att följa. Liksom allt annat i Scientologin är det användbarheten i dessa principer som bestämmer deras värde. Scientologer följer dessa när de tillämpar Scientologins teknologi, i sitt umgänge med andra, i administrationen av sina respektive grupper och när de utövar sin religion.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation