Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
MIN FILOSOFI AV L. RON HUBBARD

Ä

mnet filosofi är mycket gammalt. Ordet betyder: “kärlek till, studium av eller sökande efter vishet eller kunskap om saker och ting och deras bakomliggande orsaker, oavsett om det ligger på ett teoretiskt eller praktiskt plan”.
Allt vad vi vet ifråga om vetenskap och religion kommer från filosofin; den ligger bakom och är högre än all annan kunskap vi äger eller använder.

Länge ansett som ett ämne reserverat för lärdomens salar och för den intellektuelle, har ämnet i anmärkningsvärd grad förvägrats gemene man.

Omgiven av skyddande höljen av ogenomtränglig akademisk vetenskaplighet har filosofin varit förbehållen ett privilegierat fåtal.

Den första principen i min egen filosofi är att visdomen är till för var och en som önskar nå den. Den tjänar såväl konung som ofrälse och bör aldrig betraktas med vördnad.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation