Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


ETT ADMINISTRATIVT SYSTEM MED VÄRLDSOMSPÄNNANDE SPRIDNING

L. Ron Hubbards insatser inom utbildning, drogrehabilitering och rehabilitering av kriminella utgör milstolpar, och har bidragit till att göra L. Ron Hubbards namn välkänt inom många samhällsskikt. Ändå är dessa upptäckter bara en liten del av allt han åstadkommit som har haft en positiv inverkan på vår kultur. En fullständig förteckning över L. Ron Hubbards upptäckter skulle fylla flera volymer.

Ett exempel är hans oerhört betydelsefulla insatser inom administration, idag en administrativ teknologi som omfattar 12 volymer och 62 bandföreläsningar på totalt över 3,2 miljoner ord. Visserligen utformades denna teknologi med tanke på Scientologi-kyrkans fortsatta utveckling och existens och var aldrig direkt tänkt för icke-kyrklig användning, men inte desto mindre utgör detta arbete ett av världens mest använda system för administration. När detta skrivs, har cirka 75 000 företag infört L. Ron Hubbards administrativa metoder i sin verksamhet. Spännvidden bland användarna är imponerande, och om man beaktar hur olika dessa företag är, så blir det än mer slående. Här finns allt från industrier, detaljhandlare, jordbruk och friskvårdscentra, till myndigheter, utbildningsenheter, socialbyråer m m. Alla använder L. Ron Hubbards administrativa metoder, som på goda grunder kan beskrivas som en världsomspännande företeelse.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation