Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION

Genom tiderna har religionen varit den pådrivande kraften när det gäller att etablera ett moraliskt och etiskt samhälle. Samtidigt med moralens upplösning i västvärlden, under mitten av 1900-talet, försvagades emellertid denna traditionellt religiösa roll systematiskt. L. Ron Hubbard konstaterade att bruket att sätta upp en tavla med tio Guds bud i kommunala skolor blivit förbjudet i domstol – även om nu denna moralkod, skriven för ett folk för flera tusen år sedan, redan till stor del kommit ur bruk.

Efter att ha bevittnat detta samhälleliga dilemma och insett det stora behovet av en modern moralkodex, skrev L. Ron Hubbard 1980 Vägen till lycka – världens första icke-religiösa moralkodex. Den innehåller 21 levnadsregler i en strävan att förse människan med de regler för uppförande som hon är i så stort behov av.

Överallt där häftet används (och i mitten av 1990-talet hade drygt 50 miljoner exemplar distribuerats), är resultaten mycket talande, vilket beskrivs närmare i kapitel 31. Och det är kanske ingen tillfällighet att alltsedan detta kraftfulla lilla häfte introducerades och spreds vida omkring, så har moralen återigen intagit sin rättmätiga plats i den allmänna debatten. Detta tyder på följande: i ett läge där samhället är på fel kurs moraliskt sett, har L. Ron Hubbards Vägen till Lycka – för första gången på årtionden – givit världen en ny moralisk inriktning.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation