Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION

Brev från interner i USA, Storbritannien, Mexiko, Ungern och Polen talar sitt tydliga språk om återvunnen självrespekt. Med denna självrespekt följde vissheten att de – kanske för första gången i livet – kunde lära sig att fungera som ärliga medborgare i samhället.

Ett bevis på genomslagskraften i L. Ron Hubbards metoder när det gäller att rehabilitera kriminella, framkom vid en konferens sommaren 1997, i staten New York, för domare, allmänna åklagare och fängelseadministratörer. Under konferensen passade många på att besöka Criminon-utställningen, och påpekade att de kände till L. Ron Hubbards program. Flera av dem framförde dessutom att de ansåg att detta var det enda program som åstadkom några resultat.

Nu finns det äntligen en fungerande metod för att rehabilitera kriminella. Vad detta betyder för samhället i stort kanske bäst kan formuleras med orden från en domare i Los Angeles, som påbörjade ett pilotprogram med Criminon-metoderna i augusti 1996: “Vad vi ser i Vägen till lycka respektive Criminon-programmen är metoder som innebär långt mer än att bara stuva undan personer i fängelser under långa perioder”, sade han. “Dessa program erbjuder det enda verkliga framtidshopp det här landet har när det gäller att skapa en trygg omgivning och ett tryggt grannskap.”


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation