Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION

När L. Ron Hubbards teknologi introducerades i ett samhälle med så skrämmande statistiker, innebar det en revolution. Den verkliga anledningen till analfabetism kunde isoleras, och det fanns en fungerande lösning. Under de närmaste tre decennierna har studieteknologin och därmed också läs- och skrivkunnighet spritts till miljontals människor världen över, genom lärare i Afrika, pedagoger i Kina och handledare i USA:s innerstadsområden.

Men det finns fler som har dragit nytta av L. Ron Hubbards insatser inom utbildningsområdet. Redan 1938 skrev L. Ron Hubbard ett kritiskt brev till en fakultetschef vid ett universitet om “korvstoppning” som resulterade i “fixerade, faktatyngda sinnen”. Han påpekade, att “elever inte fick lära sig att tänka eller studera, de fick lära sig att proppa i sig fakta, oavsett hur ovidkommande, dumt eller oanvändbart det var.” Detta problem berodde i grund och botten på ett utbildningsetablissemang, som “utan speciell egen förskyllan, och trots alla ansträngningar det har gjort för att frigöra sig självt, ändå kände sig tvingat att följa vissa pedagogiska metoder, eftersom ingen annan lösning fanns att tillgå”. Svaret på utbildningsproblemet bestod inte i att försöka åtgärda fel på eleverna; det var snarare att korrigera själva systemet. Detta var en tankegång han skulle komma att utvidga, gång på gång, och i synnerhet efter 1950.

Genom de följande decennierna började detta tankesätt att få fotfäste i samhället. Man kunde läsa rubriker med frågeställningen, “Vad är det för fel på vår skola?” Och 1997 hade det stora behovet att förbättra undervisningsmetoderna blivit förstasidesstoff i nyhetstidningar.

Ännu en gång hade L. Ron Hubbards nyskapande idéer uttryckts som en allmän uppfattning i samhället, och framfördes av personer som inte hade en aning om att det var hans ansträngningar och idéer som frambringat förändringen. Och i samma takt som idéerna banade väg in i samhället, så gjorde också L. Ron Hubbards studieteknik detta. Vid slutet av 1990-talet började allt fler vanliga skolor leta efter sätt att införliva hans studiemetoder i klassrummen, och ett växande antal pedagoger världen över började anta hans metoder som praxis.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation