Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


ÅTERUPPRÄTTANDET AV SAMHÄLLETS MORALISKA GRUNDVALAR

Många moraliska värderingar har gått förlorade, vilket visar sig i utbildningsmisslyckanden, ett alltmer härjande drogmissbruk och ökad brotts- och våldsfrekvens. Men även om allt detta är katastrofalt, är det ett symptom på en djupare sjuka som påverkar hela vår kulturs sociala uppbyggnad.

Sammanbrottet av etiska normer har gått hand i hand med påståendet att människan inte har någon själ. Med andra ord, om människans öde var förutbestämt av några få DNA-kedjor, så var hon följaktligen fritagen från allt ansvar för sina handlingar. “Kör hårt, livet är kort” blev en paroll för en generation som snart ifrågasatte all slags moral. Tidskriften Time tillkännagav att Gud var död och religion passé. Resultatet blev ett samhälle utan moralisk förankring. Och de som ville hejda denna trend stötte på patrull. Som en populär tidskrift klagade: “Anta för ett ögonblick att vi vill följa reglerna: Vad betyder de och var finns de?”


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation