Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


LÖSNINGAR FÖR EN FÖRGIFTAD VÄRLD

Eftersom tyngdpunkten i L. Ron Hubbards arbete alltid legat på större andlig frihet för människan, så undersökte han både kroppens effekt på anden och andens effekt på kroppen.

Ett exempel på detta är hans upptäckt att kvarvarande rester av droger och andra kemikalier lagrades i kroppens fettvävnader, och fortsatte att påverka en person mentalt och andligt i många år. Eftersom drogrester utgör ett stort hinder för en persons andliga utveckling, behövdes en lösning. L. Ron Hubbards svar var Reningsprogrammet, en kur med vitaminer, motion och bastubad som spolar ut giftiga ämnen ur kroppen och frigör personen från deras skadliga verkan.

Denna upptäckt kom snart att användas mycket inom andra områden. Den antogs nästan genast som en effektiv hjälp inom drogrehabilitering. L. Ron Hubbard hade tidigare utvecklat metoder för att lindra en individs avtändning från narkotika och för att få honom att kommunicera bättre med sin omgivning. Metoder som hade använts rutinmässigt i Narcononprogrammet under nästan tio års tid för att frigöra missbrukare från det kemiska beroendet.

Utgivningen av Reningsprogrammet medförde att Narcononprogrammen runt om i världen införlivade även detta steg för att ytterligare öka effektiviteten. Och vid mitten av 1980-talet, erkändes dess effektivitet i vetenskapliga undersökningar. I början av 1990-talet rekommenderades Narconon av experter inom drogrehabilitering som ansåg att detta var det mest effektiva rehabiliteringsprogrammet.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation